Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện A Lưới: Tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần
Ngày cập nhật 08/07/2024

Thực hiện Quy định số 17-QĐ/HU ngày 30/6/2024 của Huyện ủy A Lưới về văn hóa công sở tại các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Hướng dẫn số 18-HD/BTGHU ngày 22/5/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức Lễ chào cờ tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện. Vừa qua, UBND huyện đã tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần tại sảnh HĐND và UBND huyện với sự tham gia của 05 cơ quan, đơn vị trong trụ sở khối UBND huyện.

 

Tham dự Lễ chào cờ có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, cán bộ công chức, viên chức Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra, Kinh tế Hạ tầng, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Hành chính công huyện.

Theo quy định, Lễ chào cở sẽ được tổ chức vào mỗi buổi sáng thứ 2, tuần đầu tiên của tháng. Nghi lễ chào cờ góp phần nhắc nhở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng thêm lòng quyết tâm phụng sự Tổ quốc, nhiệt huyết hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, thông qua lễ chào cờ đầu tuần tạo ý thức hơn trong việc rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nghiêm túc giờ giấc công sở, thể hiện cụ thể hành động học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc; nhắc nhở cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần làm chuyển biến tình cảm, nhận thức, thái độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đối với Tổ quốc trong thực thi nhiệm vụ..

Cán bộ, công chức các cơ quan thuộc Trụ sở HĐND và UBND huyện chào cờ đầu tuần

 

Được biết, tuần qua, Lễ chào cờ đã được các Tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị tổ chức trang nghiêm, chu đáo, đảm bảo quy định và mục đích đề ra.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.570.046
Truy câp hiện tại 88