Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

A Lưới: Sơ kết công tác giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 19/09/2022

Ngày 16/9, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện A Lưới tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm trong thời gian tới. Đồng chí Huỳnh Công Quảng – TUV – Bí thư huyện uỷ chủ trì hội nghị, cùng tham dự có đồng chí Hồ Đàm Giang – PBT thường trực huyện uỷ - CTHĐND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT – CTUBND huyện.

 

  Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được những kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo từ 35,04% năm 2016 giảm xuống còn 14,82% cuối năm 2020 (theo tiêu chí cũ). Năm 2021, qua điều tra, rà soát (theo chuẩn nghèo đa chiều) toàn huyện hiện còn 7.022 hộ nghèo, chiếm 49,98%; 2.185 hộ cận nghèo, chiếm 15,55%. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn huyện giảm còn dưới 12,01%. Với quan điểm chỉ đạo là: “Xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể cho từng hộ nghèo”; căn cứ kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của huyện, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể đối với thôn, tổ dân phố. Căn cứ kế hoạch tỉnh giao, BCĐ giảm nghèo bền vững huyện đã xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ đầu năm 2022 là 49,98% tương đương với 7.022 hộ nghèo, giảm xuống dưới 12,01% tương đương với 1.784 hộ nghèo vào năm 2025; tỷ lệ bình quân giảm 9,49%/năm; riêng năm 2022 giảm 10,18%; cả giai đoạn 2022 - 2025 giảm 5.238 hộ tỷ lệ khoảng 37,96%;

  Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, trong đó tập trung đẩy nhanh việc hỗ trợ các hộ thoát nghèo năm 2022; thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác, chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện trong thới gian tới.

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí đồng chí Huỳnh Công Quảng – TUV – Bí thư huyện uỷ đã ghi nhận những ý kiến đóng góp về các giải pháp giảm nghèo bền vững của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị là các thành viên của Ban chỉ đạo, UVTV huyện uỷ, tổ giúp việc cần có những giải pháp cụ thể nhằm giảm nghèo đa chiều, trong đó chú trọng nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường để tập trung giải quyết việc làm cho người nghèo. Về  nhiệm vụ và giải pháp  trong thời gian tới: Đảng ủy các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ số hộ nghèo, cận nghèo, số nhà tạm hộ nghèo trên địa bàn quản lý, không để phát sinh, nếu để phát sinh thì bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy; Đảng ủy các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ số hộ nghèo, cận nghèo, số nhà tạm hộ nghèo trên địa bàn quản lý, không để phát sinh; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số172/KHUBND, ngày 12/9/2022 của UBND huyện về việc phân công các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học giúp đỡ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao giai đoạn 2022 - 2025; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội toàn huyện, có giải pháp thoát nghèo trong đoàn viên, hội viên và người nghèo; tăng cường giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, thông tin hai chiều giữa huyện và các xã, thị trấn qua nhóm Zalo để chỉ đạo, nắm bắt thông tin từ cơ sở. Gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, các phòng, ban chức năng trong đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở việc triển khai, thực hiện. Đưa chỉ tiêu giảm nghèo vào tiêu chí bình xét thi đua đối với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội toàn huyện và người đứng đầu; kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện; định kỳ sơ kết để rút kinh nghiệm; khen thưởng kịp thời các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững. Ban Chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn chủ động rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đối với những hộ đủ điều kiện thoát nghèo trong năm 2022 để đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo do địa phương quản lý.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.843.273
Truy câp hiện tại 6.475