Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông qua phương án Kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới năm 2022
Ngày cập nhật 08/10/2021

Chiều ngày 07/10, UBND huyện A Lưới phôi  đã tổ chức buổi họp thông qua phương án Kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới năm 2022; trong đó Trung tâm kĩ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tư vấn báo cáo Phương án. Tham dự và chủ trì có lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan và chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

 

Trong thời gian qua, công tác lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND các huyện, thành phố Huế quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Mục đích của công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm là nhằm cụ thể và chi tiết hóa quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, làm căn cứ để Nhà nước thực hiện thẩm quyền về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời để quản lý và sử dụng quỹ đất một cách khoa học và chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý.
Sau khi nghe đơn vị tư vấn Trung tâm kĩ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường báo cáo phương án Kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới năm 2022, các đại biểu đã nêu lên những quan điểm, ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn sớm trình cấp trên phê duyệt./.

LQL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.537.465
Truy câp hiện tại 2.581