Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 13/07/2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và kế hoạch hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2021. Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của Thường trực HĐND, các Đại biểu HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn:

HĐND huyện:

UBND huyện:

2. Lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện:

HĐND huyện:

UBND huyện:

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.997.049
Truy câp hiện tại 5.126