Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hồng Bắc : Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 07/04/2021

Ngày 6/4,  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Bắc  tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tân – UVTV-PCT HĐND huyện.

 

  Nhiệm kỳ 2016 – 2021, phụ nữ xã  Hồng Bắc tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Đa số các chỉ tiêu Nghị Quyết chủ yếu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng “ gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng đến 100% chi, tổ phụ nữ, được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã hưởng ứng tích cực đã có 582/634 chị tham gia học tập, đạt 81,79% trong đó 32/ 32 chị, đạt 100%: Đăng ký thực hiện nội dung phong trào: 535/582 đạt 91,92% trong đó cán bộ, hội viên 372/397 đạt 93,70% (cán bộ 32/32 chị); Triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh”, hàng năm tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình “Nuôi heo đất”… Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” được Hội tổ chức triển khai linh hoạt, sáng tạo, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt các mô hình, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, có 590 lượt chị được tuyên truyền. Hội chú trọng công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua sinh hoạt các chi, tổ hội, các câu lạc bộ đã có trên 397 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ; Triển khai thực hiện tốt Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2020.
 
 Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Bắc xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới…
 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu đại biểu dự đại Hội phụ nữ huyện.
 

 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.017.601
Truy câp hiện tại 475