Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tuổi trẻ A Lưới - Hiệu quả từ thực hiện mô hình Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp
Ngày cập nhật 23/02/2021

Năm 2014, Ban Chấp hành huyện Đoàn A Lưới biểu quyết thông qua kế hoạch xây dựng Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp với phương châm “tích tiểu thành đại” trên cơ sở sự nhất trí chủ trương của lãnh đạo địa phương và sự đồng lòng, quyết tâm của tuổi trẻ toàn huyện.

 

Quỹ hỗ trợ thanh niên được hình thành dựa trên sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên toàn huyện. Hàng năm, mỗi đoàn viên thanh niên có trách nhiệm đóng góp từ 5.000 đến 30.000 đồng vào Quỹ. Sau 07 năm triển khai, hiện nay Quỹ đang có hơn 130 triệu đồng. Bằng hình thức “cho mượn không lãi suất” đến nay đã có 23 đoàn viên thanh niên được tiếp cận với Quỹ. Khởi đầu từ nguồn vốn ít, năm 2016 Quỹ lần đầu tiên giải ngân cho 08 đoàn viên thanh niên với số tiền 05 triệu đồng/mô hình, đến nay Quỹ đã có thể giải ngân với mức tối đa là 20 triệu đồng/mô hình trong thời hạn “mượn” là từ 01 - 02 năm.

Hàng năm, Quỹ sẽ giải ngân từ 01 - 02 đợt vào các dịp Tháng Thanh niên và Hoạt động Hè. Từ các hồ sơ vay vốn của thanh niên toàn huyện, Ban quản lý Quỹ sẽ tiến hành khảo sát thực địa, họp xét cho vay để đảm bảo Quỹ đến đúng, đủ với những đoàn viên thanh niên có nguyện vọng, nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, nguồn vốn tự có và sự quyết tâm của chính các bạn đoàn viên thanh niên đã có nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi xuất hiện. Tiêu biểu như mô hình của đồng chí Lê Thị Lý (trồng chuối, lúa ra dư, nuôi bò,…) cho thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng; mô hình nuôi cá Tầm của đồng chí Phan Thị Thủy; mô hình du lịch sinh thái suối A Lin của đồng chí Hồ Thượng Lịu, mô hình trồng rừng, kinh tế gia trại của các đồng chí Hồ Văn Bê Một, Hồ Văn Hòa,… Có thể nguồn vốn giải ngân của Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp còn ít so với nhu cầu thực tế của từng người vay và trong đó vẫn còn một số mô hình chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn nhưng thông qua Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp đã tiếp thêm động lực và sự quyết tâm cho thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, trao cho thanh niên bài học về việc xây dựng kế hoạch, quản lý và sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả. Quỹ không chỉ tiếp thêm một phần kinh tế mà còn tiếp “động lực”, “sự ủng hộ” của thanh niên toàn huyện, tiếp thêm lửa cho các bạn có ước mơ và khát vọng phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Đoàn thanh niên huyện A Lưới tiếp tục phát huy có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, lựa chọn những thanh niên có khát vọng làm giàu và có kế hoạch khả thi để tiếp tục hỗ trợ, đồng hành. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đang quản lý Quỹ phát triển sinh kế cộng đồng xã Hương Nguyên với tổng Quỹ hơn 300 triệu đồng. Quỹ được triển khai từ năm 2018 và đã giúp nhiều bà con nhân dân tại xã Hương Nguyên phát triển kinh tế bằng mô hình trồng lúa ra dư và nuôi bò bán thâm canh. Cùng với việc sử dụng có hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, Quỹ phát triển sinh kế cộng đồng kết hợp với các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tham quan học tập các mô hình kinh tế trong thanh niên, Huyện Đoàn mong muốn mang lại một sức sống mới, quyết tâm mới để lập nghiệp, khởi nghiệp trong thanh niên toàn huyện, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện miền núi A Lưới.

600

 

Huyện Đoàn A Lưới

Lệ Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.393.375
Truy câp hiện tại 4.822