Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị lần thứ V, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới
Ngày cập nhật 11/01/2021

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị lần thứ V để tổng kết, đánh giá công tác Mặt trận năm 2020, triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.

Tham dự Hội nghị có ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Mạnh Hùng, PBT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ông Nguyễn Tân, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các vị trong Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các vị Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện khóa X và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2020, là năm tình hình trên thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ đã tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các mặt đời sống của xã hội, nhất là thiên tai bão lũ xẩy ra bất thường gây thiệt hại về người và tài sản, tác động đến an sinh xã hội chung của huyện nhà... Song Mặt trận cùng với các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kép một cách có hiệu quả vừa phòng chống dịch bệnh, phòng tránh lụt bão có hiệu quả vừa phải thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tích cực chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, có sức lan tỏa trong xã hội mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện.

Phát biểu tại Hội nghị Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ông Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thay mặt Lãnh đạo Mặt trận tỉnh và Lãnh đạo huyện đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được và sự đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với sự phát triển của huyện nhà trong năm 2020, đồng thời nêu những yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác Mặt trận năm 2021 với dự báo tình hình đất nước nói chung và huyện nhà nói riêng tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận cần bám sát tình tình của đất nước, của tỉnh, huyện và nắm chắc tình hình Nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị đã tiến hành Hiệp thương, thống nhất bổ sung 07 vị vào Ủy viên Ủy ban UBMTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thanh Định - VPHU
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.117
Truy câp hiện tại 986