Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 23/08/2019

Thực hiện Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 1277/STNMT-MT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường tại các địa phương. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Ban hành nội quy, quy định về thu gom, quản lý, xử lý chất thải, vệ sinh nơi công cộng để làm cơ sở xác định hành vi vi phạm trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các địa điểm công cộng như sông, hồ, kênh mương, các địa điểm du lịch, bến xe, bệnh viện, trường học, khu vực các khối cơ quan, hành chính… (theo mẫu đính kèm).

2. Tổ chức tuyên truyền nội quy, quy định, mức xử phạt đến người dân nắm rõ. Niêm yết nội quy, quy định, mức xử phạt tại các địa điểm công cộng.

3. Phối hợp với lực lượng Công an trong việc tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin vi phạm.

4. Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định (Hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh)

5. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính, báo cáo cho UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) định kỳ 03 tháng/lần trước ngày 05 của tháng tiếp theo.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.532.785
Truy câp hiện tại 918