Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn thư - Lưu trữ tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 11/07/2019

Ngày 09/7/2019, Chi cụ Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện A Lưới.

Tại buổi tập huấn, gần 80 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện,  UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện đã được nghe phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ như: Công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý văn bản điện tử đến, quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; chức năng cưo bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử; việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ tài liệu của công chức, viên chức chuyên môn vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu; thực hiện nghiệp vụ thu thập, chỉnh lý và bảo quản đối với tài liệu lưu trữ của người làm lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Những nội dung liên quan đến lập hồ sơ, xác định thời hạn bảo quản của hồ sơ, quy trình thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị và việc quản lý tài liệu lưu trữ….

Buổi tập huấn là dịp để những người làm công tác văn thư, lưu trữ cập nhật thêm những kiến thức, văn bản mới nhất là quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức, nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tránh những sai sót không đáng có trong công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình; tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.790.271
Truy câp hiện tại 3.396