Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 04/6/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND Công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 09/6/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND Công bố 05 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương...
Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh.
Ngày 12 tháng 5 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát...
Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn...
Ngày 19/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số  865/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 20/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà...
Ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và quý I năm 2021, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 9...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.079
Truy câp hiện tại 1.655