Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Ngày 15/6/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế (03 thủ tục) trong lĩnh vực xử lý đơn, (03 thủ tục) trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh...
Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 65/QĐ-BTCHT ngày 25/5/2022 phê duyệt “Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách...
Ngày 24/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về công bố danh mục 07 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.  
Ngày 23/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ủy ban nhân dân huyện đăng tải Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai quy trình liên thông thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu để tham gia ý kiến tại Hội nghị.
Ngày 18/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được tiếp nhận và trả kết...
Ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 11/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện/Sở...
Ngày 05/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1076 /QĐ-UBND về công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an...
Ngày 05/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1078 /QĐ-UBND về công bố 33 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 31 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.299.138
Truy câp hiện tại 2.863