Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 19/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số  865/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 20/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà...
Ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và quý I năm 2021, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 9...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 cụ thể như sau:
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính quý I năm 2021 cụ thể như sau:
Ngày 23/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóatrong lĩnh vực nuôi con nuôi.
Ngày 22/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận...
Ngày 18/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký quyế định số 580/QĐ-UBND  về  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungthực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.373
Truy câp hiện tại 5.559