Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Cải cách hành chính
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 11: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 10: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 09: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quí I/2020, cụ thể như sau:
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 08: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 07: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã...
Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện áp...
Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 05 - 06: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.393.742
Truy câp hiện tại 7.612