Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Cải cách hành chính
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25: xem tại tập tin đính kèm bên dưới  
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, cụ thể như sau:
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 22: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng...
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, cụ thể như sau:
Ngày 26/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 21: xem tại tập tin đính kèm bên dưới
1. Về thể chế Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và mang tính khả thi cao. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.457.336
Truy câp hiện tại 262