Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 46/TB-SNV Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày 06/01/2022  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND Công bố 05 TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.  
Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh đã ban hành Thông báo số 24/TB-SNV kết quả đánh giá chi tiết công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị...
Ngày 05/1/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND công bố 21 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Sở Lao động - Thương binh và Xã...
Ngày 05/1/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND Công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Các TTHC mới ban hành như sau:
Ngày 04/1/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. Cụ thể như sau:
Ngày 05/01/2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, và Ủy ban nhân dân...
Ngày 29/12/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3464/QĐ-UBND công bố 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý...
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 công bố 03 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 909/QĐ-BNV...
Ngày 07/12/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND Công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Ngân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.675.894
Truy câp hiện tại 11.108