Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thủ tục hành chính
Ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2709/QĐ-UBND về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa...
Ngày 06/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 2316/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân...
Ngày 17/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc...
Ngày 17/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp huyện áp dụng trên...
Ngày 06/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định số 2316/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc địa bàn các huyện, thị xã và...
Ngày 06/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2317/QĐ-UBND công bố 28 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 03 lĩnh vực  được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên...
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục...
Ngày 21/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Chứng thực, Hộ tịch, Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các...
Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 1.331