Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp.
Ngày 18/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài...
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1830/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư và Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo...
Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1716/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.398.004
Truy câp hiện tại 5.944