Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Ngày 12/10/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2545/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên...
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện,...
Ngày 16/9/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND Công bố 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Ngày 31/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2173/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo...
Ngày 06/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2202/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường,...
Ngày 13/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng (bao gồm thẩm quyền...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 phê duyệt công bố 09 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 09 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy...
Ngày 28/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2146/QĐ-UBND. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 TTHC chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân...
Ngày 19/8/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2059/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế....
Ngày 28/7/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND. Công bố kèm theo Quyết định này 35 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.537.475
Truy câp hiện tại 2.584