Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kiểm tra cải cách hành chính và kiểm soát TTHC tại các xã, thị trấn
Ngày cập nhật 09/04/2019

Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của huyện đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các xã: Hồng Kim, Bắc Sơn và thị trấn A Lưới. 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC và kiểm soát TTHC; công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền CCHC, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác này; việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin …

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy các xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai công tác CCHC ở địa phương, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CCHC, các loại TTHC được niêm yết rõ ràng, đúng theo quy định.  Đa số các loại thủ tục, hồ sơ được các xã và thị trấn giải quyết đúng theo quy định; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trên địa bàn được chuyển biến tích cực. Cơ chế một cửa có sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục trong mọi lĩnh vực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan được đầu tư cơ bản, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương trong việc thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục nhằm giúp các xã và thị trấn làm tốt hơn nữa công tác này như: Cần tăng cường tập huấn sử dụng công nghệ thông tin trong CCHC cho cán bộ công chức; thường xuyên cập nhật, niêm yết các thông tin thủ tục hành chính mới để người dân tiện theo dõi; niêm yết rõ địa chỉ tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị; tăng cường trao đổi văn bản điện tử, sử dụng hòm thư điện tử trong thực thi công vụ.

Tại UBND thị trấn A Lưới

Tại UBND xã Bắc Sơn

Tại UBND xã Hồng Kim

Tại UBND xã Hồng Kim

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.522.506
Truy câp hiện tại 1.452