Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã
Ngày cập nhật 01/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2019 và 04/KH-UBND ngày 09/01/2019 của UBND huyện A Lưới về kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Ngày 27/3/2019, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) huyện A Lưới đã đến kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại UBND xã Hồng Bắc (buổi sáng) và UBND xã Hồng Quảng (buổi chiều).

Nội dung buổi kiểm tra tập trung các công tác như công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; việc niêm yết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; công tác tiếp công dân. Đồng thời, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức.

Qua kiểm tra, Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn các xã địa phương thực hiện đúng các quy định thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, lao động, thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường, công tác tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa …

Qua đó, Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao những kết quả đạt được, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôc đốc, công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND các xã cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến làm việc.

Cũng theo Kế hoạch của UBND huyện A Lưới, trước đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã: A Đớt, Hương Nguyên, Phú Vinh, Sơn Thủy.

Một số hình ảnh hoạt động

Tại xã Hồng Bắc

Tại xã Hồng Quảng

Tại xã Phú Vinh

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.641
Truy câp hiện tại 4.081