Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã, thị trấn
Ngày cập nhật 21/03/2019

Ngày 10/01/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND về xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2018 của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới.

Bảng xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2018

của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới

TT

Đơn vị

Điểm đánh giá CCHC

Kết quả

Tổng điểm

Tỷ lệ %

Xếp loại

Vị Thứ

1

Hồng Trung

83.0

83.0

Khá

1

2

Thị Trấn

82.5

82.5

Khá

2

3

A Ngo

80.5

80.5

Khá

3

4

Hương Lâm

80.0

80.0

Khá

4

5

Hồng Thượng

79.5

79.5

Khá

5

6

A Roàng

78.5

78.5

Khá

6

7

Sơn Thủy

77.5

77.5

Khá

7

8

Hương Phong

76.5

76.5

Khá

8

9

Phú Vinh

75.5

75.5

Khá

9

10

Hồng Vân

75.3

75.3

Khá

10

11

Hương Nguyên

70.0

70.0

Trung bình

11

12

Đông Sơn

69.5

69.5

Trung bình

12

13

Hồng Bắc

69.0

69.0

Trung bình

13

14

A Đớt

68.5

68.5

Trung bình

14

15

Hồng Hạ

58.0

58.0

Trung bình

15

16

Hồng Kim

65.5

65.5

Trung bình

16

17

Bắc Sơn

63.0

63.0

Yếu

17

18

Hồng Quảng

62.0

62.0

Yếu

18

19

Nhâm

55.0

55.0

Yếu

19

20

Hồng Thủy

53.0

53.0

Yếu

20

21

Hồng Thái

41.0

41.0

Yếu

21

 

 

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.807.043
Truy câp hiện tại 4.334