Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực người có công
Ngày cập nhật 16/04/2018

Ngày 04/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực người có công được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định TTHC

1

Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

40 ngày làm việc

1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;

2. Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

3. Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai TP Huế.

Không

- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013; - Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014.

2

Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập

60 ngày

Thông tư liên tịch số 44-TBXH/VHC/LB ngày 08/4/1985.

(Nội dung Quyết định & Phụ lục hướng dẫn xem file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.038.541
Truy câp hiện tại 57