Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/04/2018

Ngày 21/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND xã (Danh mục kèm theo).

- Thuộc thẩm quyền của sở, ban ngành cấp tỉnh: 723 thủ tục;

- Thuộc thẩm quyền của cấp huyện: 130 thủ tục;

- Thuộc thẩm quyền cấp xã: 02 thủ tục.

Chi tiết theo file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.038.426
Truy câp hiện tại 37