Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 30/11/2017

Ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2709/QĐ-UBND về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung cụ thể theo file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.603
Truy câp hiện tại 666