Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 30/11/2017

Ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2709/QĐ-UBND về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung cụ thể theo file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 2.633