Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày cập nhật 27/11/2017

Ngày 17/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 2 thủ tục hành chính mới, gồm: Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Quyết định cũng nêu rõ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).

Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.302.727
Truy câp hiện tại 784