Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/08/2017

Ngày 21/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND xã (Danh mục kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 18