Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 26/07/2017

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, công bố 7 TTHC là: Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước; Báo cáo kê khai tài sản nhà nước; Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Theo thuathienhue.gov.vn -NL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 627