Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố bộ danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Ngày cập nhật 17/04/2017

Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc công bố bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Công bố kèm theo Quyết định này bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật bộ danh mục các thủ tục hành chính được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Danh mục thủ tục hành chính này và quy trình chuẩn hóa tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình.

2. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Nội dung cụ thể theo file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 262