Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày cập nhật 17/04/2017

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau:

  1. Danh mục 16 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực đất đai đã được công bố công khai mà không phải chuẩn hóa lại nội dung thủ tục hành chính; chi tiết nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này;

  2. Danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Môi trường được chuẩn hóa kèm theo nội dung; chi tiết nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này;

  3. Danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước được chuẩn hóa kèm theo nội dung; chi tiết nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 259