Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính "Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng"
Ngày cập nhật 26/04/2024

Ngày 19/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3014/QĐ-UBND  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện (trong đó có thủ tục Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, văn bản điện tử kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các TTHC được ban hành kèm theo tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.913.255
Truy câp hiện tại 11.746