Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 27/12/2023

Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3085/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phần I. Danh mục TTHC kèm theo).

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính này tại Trung tâm Hành chính công huyện, trụ sở các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử huyện A Lưới, chuyên mục “Cải cách hành chính”).

- Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Trung tâm Hành chính công huyện hoàn thành việc cập nhật cấu hình các thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.793.393
Truy câp hiện tại 6.793