Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 25/12/2023

Ngày 19 tháng 12 năm 2023ngày 19 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 03 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện (Danh mục TTHC kèm theo).

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính này tại Trung tâm Hành chính công huyện, trụ sở các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử huyện A Lưới, chuyên mục “Cải cách hành chính”).

- Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.793.374
Truy câp hiện tại 6.784