Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/10/2023

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc thay đổi tên, địa chỉ cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Tên: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ: 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại:  0234.3823666           

- Email: hanhchinhcong@thuathienhue.gov.vn.

Các quy định liên quan đến quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị thực hiện theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 21.108.569
Truy câp hiện tại 64