Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng được tiếp nhận từ cấp xã
Ngày cập nhật 28/09/2023

Ngày 11/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (văn bản kèm theo).

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử địa phương.

- Triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC liên quan theo hướng dẫn tại Quyết định này kèm theo các nội dung đã được Bộ Quốc phòng công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và UBND tỉnh công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 21.108.767
Truy câp hiện tại 103