Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Ngày cập nhật 04/04/2023

Ngày 28/3/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và các Cơ sở giáo dục.

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và các Cơ sở giáo dục (Danh mục kèm theo).

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hành chính công huyện:

- Niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh tại trụ sở cơ quan.

- Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Quyết định này, kèm theo các nội dung đã được công khai tại Quyết định số 711/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) và UBND tỉnh công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) theo quy định.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và của UBND cấp huyện; thay thế TTHC số 32 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giái quyết của UBND cấp huyện./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.910.111
Truy câp hiện tại 9.945