Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Ngày cập nhật 01/03/2023

Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện.

1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 quy trình nội bộ quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cụ thể:

- Phụ lục I gồm 02 quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ lục II gồm 02 quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện/Chủ tịch UBND cấp huyện.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Hành chính công huyện:

- Thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.877
Truy câp hiện tại 11.509