Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại
Ngày cập nhật 01/03/2023

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có Phụ lục kèm theo).

Thanh tra huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Ban Tiếp công dân, Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm:

- Thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND (Quyết định này thay thế Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Các đơn vị chủ động phối hợp Trung tâm Hành chính công đăng ký tài khoản để cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính phần việc của đơn vị mình trên phần mềm Hệ thống xử lý dịch vụ công tập trung./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.861
Truy câp hiện tại 11.499