Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y
Ngày cập nhật 21/11/2022

Ngày 18/11/2022 UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2800/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Cụ thể như sau:

1. Tên TTHC: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

- Thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: Kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: 230.000/lần

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: 

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến (nếu có) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.v

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC số 01 tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.989.423
Truy câp hiện tại 6.778