Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản
Ngày cập nhật 15/07/2022

Ngày 29/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, 01 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ là: Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực). Bãi bỏ TTHC số 6 tại Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

 

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.033
Truy câp hiện tại 7.335