Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 24/06/2022

Ngày 15/6/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế (03 thủ tục) trong lĩnh vực xử lý đơn, (03 thủ tục) trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. Cụ thể:

 

Cấp tỉnh

Lĩnh vực xử lý đơn:

1. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh:

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 
Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn 
Cách thức và địa điểm thực hiện: Gửi đơn trực tiếp đến cơ quan hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính
Lĩnh vực tiếp công dân

2. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kế từ ngày tiếp nhận 

Cách thức và địa điểm thực hiện: Công dân đến trình bày trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân

Cấp huyện

Lĩnh vực xử lý đơn:

1. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn 

Cách thức và địa điểm thực hiện: Gửi đơn trực tiếp đến cơ quan hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực tiếp công dân

2. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kế từ ngày tiếp nhận 
Cách thức và địa điểm thực hiện: Công dân đến trình bày trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân

Cấp xã

Lĩnh vực xử lý đơn:

1. Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn 

Cách thức và địa điểm thực hiện: Gửi đơn trực tiếp đến cơ quan hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực tiếp công dân

2. Tên TTHC được thay thế (cũ):Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 

Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kế từ ngày tiếp nhận 
Cách thức và địa điểm thực hiện: Công dân đến trình bày trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.091.871
Truy câp hiện tại 9.265