Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm
Ngày cập nhật 16/05/2022

Ngày 11/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

1. Tên TTHC: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

- Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc hoặc 11 ngày làm việc trong trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành xác minh kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định. Trong đó: Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất  03 ngày làm việc, trường hợp có ý kiến phản ánh thì tiến hành xác minh trong vòng 02 ngày làm việc; thời gian xác nhận của cơ quan BHXH là 02 ngày làm việc; thẩm định của UBND cấp huyện là 02 ngày làm việc; 02 ngày làm việc UBND tỉnh ban hành quyết định (Trong đó, 1,5 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 0,5 ngày tại UBND tỉnh)

- Phí, lệ phí: Không

2. Tên TTHC: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động.

- Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc hoặc 11 ngày làm việc trong trường hợp người sử dụng lao động phải tiến hành xác minh kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định. Trong đó: Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất  03 ngày làm việc, trường hợp có ý kiến phản ánh thì tiến hành xác minh trong vòng 02 ngày làm việc; thời gian xác nhận của cơ quan BHXH là 02 ngày làm việc; thẩm định của UBND cấp huyện là 02 ngày làm việc; 02 ngày làm việc UBND tỉnh ban hành quyết định (Trong đó, 1,5 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 0,5 ngày tại UBND tỉnh).

- Phí, lệ phí: không

Các nộp hồ sơ: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Địa chỉ nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và Trả kết của cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH (BHXH cấp huyện/tỉnh); Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

 

Tập tin đính kèm:
P.H
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.692
Truy câp hiện tại 6.524