Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học
Ngày cập nhật 10/05/2022

Ngày 28/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và 02 danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Cụ thể như sau:

* TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông 
- Thời hạn giải quyết: không quy định

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa điểm: Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. (http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn)

* TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện:
2. Thủ tục Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước 

- Thời hạn giải quyết: không quy định
- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. (http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia. (http://dichvucong.gov.vn)

3. Thủ tục Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài 
- Thời hạn giải quyết: không quy định
- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. (http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia. (http://dichvucong.gov.vn).

P.H

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.120
Truy câp hiện tại 7.379