Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Kế hoạch Tài chính
Ngày cập nhật 11/01/2022

Ngày 05/1/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND Công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Các TTHC mới ban hành như sau:

      1. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi trang trại, hữu cơ; sản xuất giống chất lượng cao; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
      Danh mục hồ sơ gồm: 

      1. Tờ trình đề nghị hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và PTNT và Dự thảo Quyết định hỗ trợ;

      2. Biên bản họp thẩm định;

      3. Bản đề nghị hỗ trợ (Bản chính);

      4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh cá thể;

      5. Bản sao hợp lệ Văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

      6. Dự án đầu tư hoặc kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh do cơ sở sản xuất tự lập (Bản chính);

      7. Hồ sơ thiết kế, dự toán được chủ đầu tư phê duyệt (Bản chính);

      8. Hồ sơ hoàn thành dự án, gồm: Báo cáo kết quả hoàn thành dự án đầu tư hoặc Kế hoạch/Phương án sản xuất kinh doanh; Bản vẽ hoàn công, Dự toán hoàn thành (Bản chính);

      9. Bản sao hợp lệ các văn bản về điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định hiện hành (nếu có);

      10. Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận hữu cơ của đơn vị có thẩm quyền cấp (nếu có đề nghị hỗ trợ về chứng nhận hữu cơ;

      11. Chứng từ, hóa đơn tài chính hợp pháp;

      2. Tên thủ tục hành chính: Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

      Danh mục hồ sơ gồm: 
      1. Tờ trình đề nghị hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và PTNT kèm Dự thảo Quyết định hỗ trợ;

      2. Biên bản họp thẩm định;

      3. Bản đề nghị hỗ trợ lãi suất (theo mẫu số 03) (Bản chính);

      4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

      5. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

      6. Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành dự án;

      7. Hồ sơ giải ngân hợp đồng vay vốn giữa doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.676.540
Truy câp hiện tại 11.504