Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch
Ngày cập nhật 11/01/2022

Ngày 04/1/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. Cụ thể như sau:

         1. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

          Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày

          Phí, lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng/giấy phép

          2. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

          Thời gian giải quyết (ngày): 5 ngày

          Phí, lệ phí (nếu có): 750.000 đồng/giấy phép

          3. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

          Thời gian giải quyết (ngày): 5 ngày

          Phí, lệ phí (nếu có): 1.000.000 đồng/giấy phép

          4. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 

          Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

          Phí, lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/thẻ

          5. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

          Thời gian giải quyết (ngày): 15 ngày

      Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ

      6. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

      Thời gian giải quyết (ngày): 15 ngày

      Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ.

      7. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

      Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày

      Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ

      8. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch 

      Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày

      Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

     Các TTHC nêu trên sẽ được nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.676.515
Truy câp hiện tại 11.489