Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân
Ngày cập nhật 15/11/2021

Ngày 05/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2838/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân (ban hành mới 06 TTHC; sửa đổi, bổ sung 10 TTHC; bãi bỏ 03 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công cấp huyện; đối với TTHC cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại trụ sở làm việc của Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (chi tiết Phụ lục kèm theo Quyết định)./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.093.914
Truy câp hiện tại 2.538