Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Ngày cập nhật 04/11/2021

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc thay đổi tên, địa chỉ cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Tên: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ: 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại:  0234.3823666

- Email: hanhchinhcong@thuathienhue.gov.vn

Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.093.839
Truy câp hiện tại 2.532