Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định: Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/10/2021

Quyết định: Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

(Chi tiết xem file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.093.758
Truy câp hiện tại 2.523