Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm Nghiệp
Ngày cập nhật 09/09/2021

Ngày 28/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2146/QĐ-UBND. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 TTHC chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế phụ lục 3 ban hành kèm theo quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 18/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Phan Thị Thu Hiền

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.092.627
Truy câp hiện tại 1.751