Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/08/2021

Ngày 19/8/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2059/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 


TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Thời gian

giải quyết

Phí, lệ phí (nếu có)

Địa điểm và cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1.

Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

(1.010088)

05 ngày làm việc, trong đó:

  • - Sở VH&TT: 03 ngày
  • - UBND tỉnh: 02 ngày

Không

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ịa chỉ: 01 Lê Lai, thành phố Huế).

- Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Phan Thị Thu Hiền

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.093.720
Truy câp hiện tại 2.521