Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường chất lượng và đảm bảo tiêu chí chính quyền điện tử cấp huyện, xã
Ngày cập nhật 05/07/2021

Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đảm bảo các tiêu chí chính quyền điện tử cấp huyện theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/08/2018 về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định 1784). UBND huyện A Lưới đã có văn bản số 735/UBND-VHTT ngày 01/7/2021 để chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện. Các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc:  Bám sát hệ thống tiêu chí tại Quyết định 1784 để phát huy tối đa điểm số. Chịu trách nhiệm theo dõi và thực hiện bộ tiêu chí gắn với việc cung cấp số liệu, tài liệu kiểm chứng tương ứng với các tiêu chí theo phân công chi tiết tại phụ lục đính kèm.

2. Đối với các xã, thị trấn:

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang Thông tin điện tử (TTĐT) cấp xã, góp phần nâng cao mức độ ứng dụng CNTT và chỉ số cải cách hành chính. Thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin tuyên truyền, hoạt động, chỉ đạo điều hành … lên trang TTĐT địa phương để đảm bảo trang TTĐT trở thành kênh thông tin đa dạng, phong phú làm cầu nối trao đổi thông tin hai chiều giữa chính quyền và nhân dân.

Chú trọng đăng tải đầy đủ tin, bài theo phụ lục III Quyết định số 1784. Đảm bảo các hồ sơ kiểm chứng để xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021. Tổ chức kiện toàn Ban Biên tập, Ban hành quy chế hoạt động của trang TTĐT (nếu có); Phân công cập nhật, đăng tải tin bài từng lĩnh vực cụ thể cho cán bộ, công chức. Bố trí kinh phí chi trả chế độ, nhuận bút để Trang TTĐT địa phương hoạt động có hiệu quả.

Tập tin đính kèm:
NNTL
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.093.902
Truy câp hiện tại 2.538