Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/05/2021

Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, 05 TTHC được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế là: 

          - Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; 

          - Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; 

          - Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập; 

          - Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình; 

          - Thủ tục thực hiện việc giải trình.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh.

Phan Thị Thu Hiền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.578
Truy câp hiện tại 4.793