Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày cập nhật 17/05/2021

Ngày 12 tháng 5 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Thị Thu Hiền

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.375
Truy câp hiện tại 4.674