Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/05/2021

Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Có Quyết định và danh mục đính kèm).

Phan Thị Thu Hiền

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.930
Truy câp hiện tại 4.451