Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 01/02/2021

Vừa qua UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Với mục tiêu:

- Đẩy mạnh công tác CCHC trọng tâm là tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các các bộ phận, đầu mối trực thuộc phòng, ban và UBND cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của UBND huyện, các ngành, các cấp từ huyện đến xã, thị trấn làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu;

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp; đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện;

- Phấn đấu cải thiện và nâng cao thứ hạng xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2021 của huyện, thuộc nhóm các địa phương xếp loại tốt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Chi tiết cụ thể xem tại tập tin đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.393.084
Truy câp hiện tại 4.677