Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2021
Ngày cập nhật 01/02/2021

Ngày 29/01/2021, UBND huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2021

Nội dung chi tiết xem tại tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.393.081
Truy câp hiện tại 4.677