Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 27/07/2020

Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Trong đó gồm 03 lĩnh vực với 14 TTHC, cụ thể:

1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (09 TTHC)

2. Lĩnh vực Kinh doanh khí (03 TTHC)

3. Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (02 TTHC)

(Có Quyết định và phụ lục kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.414.898
Truy câp hiện tại 6.745