Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Ngày cập nhật 27/07/2020

Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong đó gồm có 16 lĩnh vực với 133 TTHC, cụ thể:

1. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (06 TTHC);

2. Lĩnh vực Dịch vụ thương mại (02 TTHC);

3. Lĩnh vực Thương mại quốc tế (21 TTHC);

4. Lĩnh vực Điện lực (13 TTHC);

5. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (01 TTHC);

6. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (07 TTHC);

7. Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (08 TTHC);

8. Lĩnh vực Hóa chất (07 TTHC);

9. Lĩnh vực An toàn thực phẩm (03 TTHC);

10. Lĩnh vực Thương mại biên giới (01 TTHC);

11. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (26 TTHC);

12. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (05 TTHC);

13. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (06 TTHC);

14. Lĩnh vực Kinh doanh khí (24 TTHC);

15. Lĩnh vực Khoa học công nghệ (01 TTHC);

16. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (02 TTHC).

(Có Quyết định và phụ lục kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.414.829
Truy câp hiện tại 6.723